K300 – czujnik ultradźwiękowy

42,27 

Czujnik wyzwala alarm w momencie wykrycia ruchu w kabinie samochodu. Pracuje na zasadzie wykrywania zakłóceń częstotliwości z pasm ultradźwięków (40kHz) w polu transmisji między nadajnikiem, a odbiornikiem. Podwójny system regulacji pozwala optymalnie dostroić czujnik do chronionego obiektu.

Opis

Czujnik pracuje na zasadzie efektu Dopplera (zmiana częstotliwości fal dźwiękowych odbitych od poruszającego się obiektu). Jego zadaniem jest wykrywanie ruchu we wnętrzu kabiny samochodu. Sposób ich działania przypomina nieco echolokację wykorzystywaną na przykład przez nietoperze. Zmiana położenia obiektu w polu działania czujnika powoduje zmianę dźwięku wysokiej częstotliwości (ultradźwięków) odbitego od tego obiektu, co skutkuje wzbudzeniem alarmu.

Czujnik wyposażony jest w dwa detektory. Jeden pełni funkcję nadajnika, emitując ultradźwięki, drugi odbiornika, rejestrując dźwięk odbity od znajdujących się w polu działania przeszkód.  Jeżeli w wyniku przemieszczenia się przedmiotu w kabinie dźwięk ulegnie zmianie, rejestrowane jest to przez czujnik jako ruch i wysyłane do centrali alarmowej jako sygnał wzbudzenia.

Prezentowany czujnik posiada bardzo zaawansowany system regulacji składający się z dwóch potencjometrów. Jeden służy do ustawienia maksymalnej skuteczności detekcji, drugi określa jak intensywna zmiana położenia ma zostać uznana za wzbudzenie. To rozwiązanie jest bardzo skuteczne, eliminując fałszywe alarmy spowodowane zakłóceniami czy niewielkim ruchem małych obiektów, insektów itp.

Możliwy wybór między szarą, a czarną wersją detektorów.

Informacje dodatkowe

Kolor

Czarny