Ampio – emulator świateł dziennych (+)

155,27 

Moduł emulatora świateł dziennych jest urządzeniem, które umożliwia wykorzystanie świateł drogowych pojazdu jako świateł dziennych. Moc żarówki zostaje zredukowana do 25% nominalnej jasności świateł drogowych.
Po uruchomieniu pojazdu, gdy wzrośnie napięcie ładowania, następuje automatyczne włączenie świateł drogowych (tzw. długich) 25% ich mocy (z możliwością zmiany tego parametru w zakresie od 20 do 35%).
Tylne światła postojowe oraz oświetlenie instrumentów jest wyłączone.
Jeśli chcemy normalnie włączyć światła drogowe, włączamy je fabrycznym włącznikiem świateł pojazdu, żarówki zostają zapalone na 100% jasności.
Ta wersja modułu jest przeznaczona do pojazdów posiadających światła sterowane napięciem dodatnim (+12V).

Opis

Moduł świateł dziennych jest urządzeniem które umożliwia wykorzystanie świateł drogowych pojazdu jako świateł dziennych. Moc żarówki zostaje zredukowana do 25% nominalnej jasności świateł drogowych.
Moduł można stosować z reflektorami świateł drogowych posiadającymi oznaczenie R i RL (ewentualnie DRL). Tak oznaczone reflektory posiadają homologację świateł drogowych (R) i świateł dziennych (RL).
Po uruchomieniu pojazdu gdy wzrośnie napięcie ładowania następuje automatyczne załączenie świateł drogowych na 25% ich mocy (domyślnie). Tylne światła postojowe oraz oświetlenie instrumentów jest wyłączone. Jeśli chcemy włączyć światła drogowe, włączamy je fabrycznym włącznikiem świateł pojazdu, żarówki zostają zapalone na 100% jasności.
Ta wersja modułu jest przeznaczona do pojazdów posiadających światła sterowane napięciem dodatnim (+12V).

Regulacja mocy świateł dziennych:
Moduł umożliwia regulację w zależności od potrzeb mocy świateł dziennych w zakresie 20% – 35% . Odpowiednią wartość ustala się przez zaprogramowanie odpowiedniego parametru przez instalatora.

Sygnalizowanie przepalonej żarówki:
Jeżeli żarówka świateł drogowych zostanie przepalona przy każdym uruchomieniu pojazdu sygnalizowane to będzie dwukrotnym dźwiękiem buzzera.

Sygnalizacja zwarcia:
Jeżeli na przewodach świateł drogowych nastąpi zwarcie, moduł sygnalizuje to jednym długim dwusekundowym dźwiękiem buzzera podczas każdego włączania świateł dziennych. Światła dzienne zostaną wyłączone aby zabezpieczyć moduł przed uszkodzeniem.

Doświetlenie drogi do pojazdu:
Moduł posiada funkcję doświetlenia drogi do pojazdu za pomocą świateł dziennych. Oświetlenie załączane jest po zamknięciu i po otwarciu centralnego zamka na określony, zaprogramowany czas. Jasność świateł doświetlenia jest taka sama jak świateł dziennych. Włączenie zapłonu powoduje wyłączenie doświetlenia drogi do pojazdu.

Czujnik temperatury:
Jeżeli temperatura modułu wzrośnie powyżej 80 stopni Celsjusza moduł sygnalizuje to krótkimi dźwiękami buzzera co 1 sekundę przez cały czas działania modułu. Sytuacja taka może powstać podczas wadliwej instalacji lub nadmiernego obciążenia modułu. Światła dzienne zostają wyłączone do momentu spadku temperatury poniżej 80 stopni Celsjusza.